Velkommen

Kjersgaard Service er lukket pga ændret arbejdssituation og helbred.

Henvendelse vedr. eventuelle reklamationer  skal ske på Info@kjersgaardservice.dk
Indgået aftaler om Service eftersyn vil i det omfang det er muligt blive efterkommet i Glostrup, Ballerup og  Herlev kommuner, fra maj 2017
alle andre aftaler opsiges hermed.
Vedr. Service uden for ovennævnte kommuner, samt køb eller reparation af varmepumper henvises til SMT varmepumper på til 22373878.

CVR-nr. : 17921509

KMO certificeret
autorisationsummer:   21230390055                                                                                                                                               KMO